Người phụ trách:
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m