Người phụ trách: Phạm Văn Chương
Số 1 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m