Người phụ trách: Nguyễn Thị Hiếu
Số 19 Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m