Người phụ trách: Phạm Thị Bích Thủy
Thôn Sâm Linh, X. Minh Tân, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m