Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Vân
917 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m