Người phụ trách: Phạm Thiện Hoạch
62A Tổ dân phố Trà Khê - PAnh Dũng - QDương Kinh - TPHải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m