Người phụ trách: Phạm Thị Thùy Anh
35 Đa Phúc - TDP Phúc Hải 3 - PĐa Phúc - QDương Kinh - TPHải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m