Người phụ trách: Nguyễn Thị Hường
Số 14 Ký Con, P. Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m