Người phụ trách: Phạm Thị Hồng
Số 228 khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m