Người phụ trách: Lương Thị Mừng
Thôn 5 Dương Áo, X. Hùng Thắng, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m