Người phụ trách: Vũ Thị Hoàng Hòa
Thôn An Tử, X. Khởi Nghĩa, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m