Người phụ trách: Phạm Thị Thúy
Số 81A Bạch Đằng - P.Hạ Lý - Q.Hồng Bàng - TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m