Người phụ trách: Nguyễn Thu Hiền
Số 39 /Thiên Lôi -PNghĩa Xá - Quận Lê Chân - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m