Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Tú
Số 129/Phương Lưu- PVạn Mỹ- QNgô Quyền- Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m