Người phụ trách: Nguyễn Thị Liên
Số 243/Lạch Tray - PĐằng Giang - QNgô Quyền - HP, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m