Người phụ trách: Đặng Xuân Nguyên
Số 48/Quang Trung- PQuang Trung - Q Hồng Bàng - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m