Người phụ trách: Vũ Thị Hải Lan
Số 02/Điện Biên Phủ -PMáy Tơ - QNgô Quyền -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m