Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Hà
Số 2 Tô Hiệu Trại Cau Lê Chân, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m