Người phụ trách: Ngô Thị Thu Trang
Số 39B - Phố Quán Toan 3 - P.Quán Toan - Q.Hồng Bàng - TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m