Người phụ trách: Phạm Thành Sinh
Số 16 đường Vòng Vạn Mỹ, P Vạn Mỹ, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m