Người phụ trách: Phan Văn Hào
286 Đằng Hải- phường Đằng Hải - quận Hải An- Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m