Người phụ trách: Nguyễn Thanh Tâm
Số 620/Thiên Lôi -PVĩnh Niệm - QLê Chân - Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m