Người phụ trách: Nguyễn Thị Phương
Số 43 Phố Cấm -P Gia Viên - QNgô Quyền - TP Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m