Người phụ trách: Trần Thị Kim Anh
Số 47/ Hùng Duệ Vương - PThượng Lý - QHồng Bàng -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m