Người phụ trách: Nguyễn Thu Hằng
Số 151/Nguyễn Trung Thành - PHùng Vương- QHồng Bàng - Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m