Người phụ trách: Nguyễn Thị Hoa
Số 976/Tôn Đức Thắng - PSở Dầu - QHồng Bàng - Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m