Người phụ trách: Đinh Hà Châu
Số 10A44 Lô 7 Thị trấn xi măng-Phố Công Nhân- PLam sơn- QLê Chân - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m