Người phụ trách: Phạm Thị Thu Hà
Số 36 Hạ Lý, P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m