Người phụ trách: Phạm Lý Hà
Số 2C/18 Phố Đốc TíThị - P Trại Chuối - QHồng Bàng -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m