Người phụ trách: Lê Thị Thu Hà
Số 282B/Lạch Tray - PKênh Dương - QLê Chân - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m