Người phụ trách: Ngô Nguyễn Quỳnh Anh
Số 268 đường Đà Nẵng - PCầu Tre - QNgô Quyền - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m