Người phụ trách: Nguyễn Văn Túc
Số 37 Phạm Phú Thứ, PHạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m