Người phụ trách: Nguyễn Anh Dũng
Số 37 Hàm Nghi, P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m