Người phụ trách: Nguyễn Anh Dũng
Số 37/ Hàm Nghi - PTrại Chuối - Quận Hồng Bàng - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m