Người phụ trách: Nguyễn Thị Hải Yến
Số 262/Trần Nguyên Hãn- PTrần Nguyên Hãn- QLê Chân- Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m