Người phụ trách: Nguyễn Tuấn Sơn
Số218A /Hai Bà Trưng - P An Biên, Quận Lê Chân - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m