Người phụ trách: Hoàng Thị Minh Thủy
Số 11D22 Nguyễn Bình - PĐổng QBình - Ngô Quyền, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m