Người phụ trách: Trần Thị Hanh
Số 101/Ngô Quyền - PMáy Chai - QNgô Quyền - Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m