Người phụ trách: Đào Xuân Huy
Số 13 Trần Tất Văn, Thị trấn An Lão, H.An Lão, TP.Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m