Người phụ trách: Phạm Thị Ngọc Tuyền
Thôn Phủ Niệm, Thái Sơn, huyện An Lão, TPHải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m