Người phụ trách: Hoàng Thị PhươngThảo
Thôn Bách Phương, xã An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m