Người phụ trách: Vũ ThịLuyến
Thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP.Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m