Người phụ trách: Phạm Thị Tân
Khu Văn Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m