Người phụ trách: Võ Thị Nhung
LK1-12, Đại Lộ Lê nin, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Nghệ An

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m