Người phụ trách: Nguyễn Thị Kim Sa
14/17F Lý Tự Trọng (31F Nguyễn Du), Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m