Người phụ trách: Đào Thị Hương Nhị
107 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m