Người phụ trách: Nguyễn Như Quỳnh
Thôn Xuân Đài, X. Trường Thọ, H. An Lão, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m