Người phụ trách: Ngô Thị Bạch Sương
140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m