Người phụ trách: Đinh Thái Sơn
471/2-473 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m