Người phụ trách: Nguyễn Sĩ Hoàng Lan
Tòa nhà Belco, số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m